Category Archives: Cẩm nang

  • -

Tư vấn nhận diện thương hiệu

Category : Cẩm nang

Nhận diện thương hiệu là việc tạo ra và đưa ra thương hiệu, cũng như thiết lập thương hiệu riêng . Vai trò của việc xây dựng thương hiệu là tạo ra, lập kế hoạch và quản lý chiến lược xây dựng thương hiệu, nhưng cũng có thể liên quan đến việc hỗ trợ về quảng cáo và các hình thức khuyến mãi .

“Read More”

  • -

Những lý do bạn cần thay đổi nhận diện thương hiệu

Category : Cẩm nang

Hệ thống nhận diện thương hiệu là sự diễn đạt bản sắc của một công ty bằng hình ảnh thông qua việc sử dụng văn từ và các biểu tượng. Hệ thống nhận diện thương hiệu gồm những yếu tố nhận biết cấu thành thương hiệu được thể hiện một cách đồng bộ, nhất quán tạo nên đặc điểm riêng giúp phân biệt thương hiệu đó với những thương hiệu khác.

“Read More”

  • -

Bí quyết tăng giá trị thương hiệu từ tấm card visit

Category : Cẩm nang

Hôm nay chúng tôi sẽ giúp quý khách hàng tăng giá trị thương hiệu từ những tấm card visit nhỏ bé.

“Read More”

  • -

Nhận diện thương hiệu thông qua profile công ty

Category : Cẩm nang

Một bản sắc công ty là cách thức mà một công ty, một tổ chứ  kinh doanh trình bày bản thân cho công chúng, chẳng hạn như khách hàng và nhà đầu tư cũng như nhân viên. Đó là một nhiệm vụ chính của các công cụ truyền thông để duy trì và xây dựng bản sắc này để phù hợp với điều kiện thuận lợi và mục tiêu kinh doanh.

“Read More”

  • -

Làm sao để tạo nên 1 profile công ty ấn tượng

Category : Cẩm nang

Một hồ sơ công ty là một tài liệu quan trọng cho các khách hàng mới. Nó cũng là một phần của tài liệu marketing tổng thể của công ty của bạn, chẳng hạn như nội dung trang web hoặc tài liệu quảng cáo công ty.

“Read More”

  • -

In offset là gì

Category : Cẩm nang

Một kỹ thuật in ấn trong đó mực được lan truyền trên một tấm kim loại với những hình ảnh khắc, sau đó chuyển giao cho một bề mặt trung gian như một miếng cao su, và cuối cùng áp dụng cho giấy bằng cách nhấn giấy dựa vào bề mặt trung gian.

“Read More”

  • -

Hồ sơ công ty(profile) là gì

Category : Cẩm nang

Vâng, trước hết, chúng ta phải làm cho nó ra định nghĩa và chức năng của profile công ty là gì: “Một hồ sơ công ty là một giới thiệu chuyên nghiệp của các doanh nghiệp và nhằm mục đích thông báo cho khán giả về các sản phẩm và dịch vụ của mình.”

“Read More”

  • -

In ấn thiết kế là gì

Category : Cẩm nang

Thiết kế đồ họa, còn được gọi là thiết kế truyền thông, là nghệ thuật và thực hiện kế hoạch và dự ý tưởng và kinh nghiệm với các nội dung hình ảnh và văn bản. Các hình thức của truyền thông có thể vật lý hay ảo, và có thể bao gồm hình ảnh, lời nói, hoặc các hình thức đồ họa. Những kinh nghiệm có thể diễn ra ngay lập tức hoặc trong một thời gian dài của thời gian.

“Read More”

  • -

Nâng cao nghiệp vụ in ấn thiết kế

Category : Cẩm nang

Trong thế giới ngày càng trực quan của chúng tôi, nơi bạn cần hình ảnh và mọi người không thể chú ý hơn một chút, thiết kế đồ họa đang trở nên cần thiết hơn bao giờ hết.  Đó là một nghề nghiệp xứng đáng cho những ai muốn để sản xuất nội dung thành công cho những nỗ lực tiếp thị, cũng như chiếc lược kinh doanh.

“Read More”

  • -

Sự xuất hiện của ngành công nghiệp thiết kế

Category : Cẩm nang

Vào cuối thế kỷ 19 châu Âu, đặc biệt là ở Anh, việc công bố chính thức đầu tiên của một thiết kế in được phát hành đánh dấu sự tách biệt của thiết kế đồ họa.

“Read More”