Category Archives: In bao bì

  • -

Bao bì in offset

Category : In bao bì

Tất cả các mặt hàng tiêu dùng được bán ra và đóng gói được bán dưới tên thương hiệu. Đó là một sự thật và cũng là công cụ truyền tải một liên hệ chặt chẽ giữa bao bì và xây dựng thương hiệu và đó cũng là xu thế chung mà các công ty lớn đang sử dụng.

“Read More”

  • -

In bao bì sản phẩm

Category : In bao bì

Hình dạng hấp dẫn, bề mặt sáng bóng, màu sắc gây sự chú ý và đồ họa được lựa và yêu tiên để kết hợp để nổi bật tạo sự hấp dẫn cho các sản phẩm. Nhưng nhiều khi sự đơn giản cũng có thể tạo nên sự bắt mắt của bao bì góp phần tạo nên dễ truyền đạt bản sắc của một thương hiệu.

“Read More”